1. Đăng ký tài khoản (ví cá nhân Aureus mới) tại đường dẫn sau http://www.aureuscentral.com/register/aurwallet

2. Sau khi tạo tài khoản, đăng nhập vào trang web www.aureuscentral.com chọn mục  AUR Wallet -> Receive sau đó copy địa chỉ ví Aureus cá nhân của bạn (địa chỉ sẽ có dạng tương tự như sau “1AurEuSceNtrALdoTcOmwAlletusErIdis3164“)

3. Đăng nhập vào tài khoản BitKingdom bạn muốn chuyển Aureus ra. Click vào mục AUR Wallet và tìm mục Export Wallet như hình dưới:

4. Chọn ví đang chứa Aureus. Điền địa chỉ ví Aureus cá nhân mà bạn đã copy từ AureusCentral ở bước 2.

5. Điền số lượng Aureus cần chuyển ra và mã 2FA của tài khoản Bitkingdom.

6. Nhấn nút SEND (GỬI), bạn sẽ thấy một thông báo gửi thành công hiện lên.

7. Kiểm tra ví cá nhân của bạn tại AureusCentral để kiểm tra số dư thay đổi sau khi thực hiện lệnh chuyển Aureus ra.

8. Tất cả chỉ có thế! Bạn đã hoàn thành việc chuyển Aureus ra ví cá nhân! Tiếp tục chờ các hướng dẫn tiếp theo tại AureusCentral nhé bạn.

Language »