AureusKingdom – Cách đăng ký tham gia

Hãy làm theo những bước sau để tham gia AureusKingdom:

1. Vào link: https://aureuskingdom.org/Account/Register (Nhấn hủy nếu trình duyệt thông báo cài đặt chứng nhận)

2. Điền vào thông tin của bạn:

  • Tên của bạn
  • Email của bạn (bạn cần xác nhận email này trong bước tiếp theo)
  • National ID/Driving ID/Passport: điền số CMND hoặc số bằng lái xe hoặc số hộ chiếu (số này rất quan trọng để xác minh tài khoản, xin vui lòng nhập chính xác)
  • Referral: điền ID giới thiệu, nếu bạn không có, bạn có thể điền id sau 271356632

3. Kiểm tra email của bạn (có thể email này sẽ nằm trong thư mục Spam / Junk) và xác nhận. Sau khi xác nhận, bạn có thể đăng nhập tại: https://aureuskingdom.org/Account/Login

 

Author Info

Support

No Comments

Post a Comment

Language »